Perfil de usuario/a

Hession Terrazas

Resumen biográfico

điểm thu hút của căn hộ chung cư Feliz En Vista căn hộ Feliz En Vista vì tên tuổi Somerset điều phối, vận hành và khai thác cho thuê. Somerset là công ty vận hành và quản lý bất động sản mạnh, làm vấn đề chuyên nghiệp, các 5 chi nghiệm, tạo thương hiệu nổi tiếng hơn nhiều nước tại Châu Á. dự án Feliz En Vista có quy mô 2,6ha, mật độ phát triển 23,2%, gồm có 3 block chung cư thương mại và một block căn hộ dịch vụ. trong đó thời điểm một chào bán block Cruz, chung cu Feliz En Vista Nhat Pham giai đoạn 2 mở bán 2 block của tòa Berdaz. giá bán hiện ở khoảng 45-65 triệu/m2 (tăng từ 10-20 triệu/m2 so Với thời kỳ chào bán). vị thế dự án Feliz En Vista Quận 2 feliz en vista capitaland Nhatpham đánh giá địa thế dự án Feliz En Vista là có các ưu điểm. dự án nằm trong khu vực quy hoạch

Capitaland Quan 2 Nhat Pham